انجام تمامی کارهای شرکت،کارگاه شما در منزل

انجام تمامی کارهای شرکت،کارگاه شما در منزل
انجام تمامی کارهای شرکت،کارگاه شما در منزل
انجام تمامی کارهای شرکت،کارگاه شما در منزل

انجام تمامی کارهای مربوط به بخش تولیدی

انجام تمامی کارهای مربوط به بخش صنعتی

انجام تمامی کارهای مربوط به بخش پوشاک و البسه

انجام تمامی کارهای مربوط به بخش بسته بندی

انجام تمامی کارهای مربوط به بخش مبلمان

و غیره ...

همراهی بیش از 300 نفر نیروی فعال و کادر مجرب برای انجام امور

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ۵۸ : ۳۴ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.