نیازمند ضامن کسرازحقوق

به ضامن کارمند یا بازنشسته دولتی نیاز دارم ۱۵ میلیون پاداش تقدیم میکنم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ۲۷ : ۵۲ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.