مشاوره مالیات رایگان در پاسخ به سوالات تلفنی

مشاوره مالیات رایگان در پاسخ به سوالات تلفنی
مشاوره مالیات رایگان در پاسخ به سوالات تلفنی
قبل از صدور برگ تشخیص مالیات:
- تهیه وتنظیم دفاتر حسابداری، اسناد و مدارک قانونی
- تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده
- تنظیم و ارایه اظهارنامه صورت معاملات خرید وفروش فصلی
- تنظیم و ارایه اظهارنامه عملکرد
بعد از صدور برگ تشخیص مالیات :
- ارایه مشاوره مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
- تنظیم لوایح مالیاتی و دفاع از حقوق مودیان مالیاتی
- حضور در هیات های مالیاتی به عنوان نماینده شرکت

با کادری مجرب، متشکل از بازنشستگان سازمان امور مالیاتی کشور و اساتید و متخصصان رشته حسابداری

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ۴۳ : ۵۶ : ۰۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.