تور بازدید از نمایشگاه سبیت(کامپیوتر )هانوفر 2018

تور بازدید از نمایشگاه سبیت کامپیوتر هانوفر 2018
تور بازدید از نمایشگاه سبیت(کامپیوتر )هانوفر 2018
تور بازدید از نمایشگاه کامپیوتر (سبیت) آلمان
مهلت ثبت نام بسیار محدود
گیلواگشت: مجری مستقیم تورهای نمایشگاهی و تجاری :
خانم حبیب وند

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ۴۳ : ۴۸ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.