هر 100میلیون تومان - 5 میلیون تومان سود ماهانه –پول در حساب خودتان- سراسر کشور

هر 100میلیون تومان 5 میلیون تومان سود ماهانه –پول در حساب خودتان سراسر کشور
هر 100میلیون تومان - 5 میلیون تومان سود ماهانه –پول در حساب خودتان- سراسر کشور
***هر 100میلیون تومان - 5 میلیون تومان سود ماهانه –پول در حساب خودتان- سراسر کشور***
#مشارکت و سرمایه گذاری از سراسر کشور#
***به ازای یکصد میلیون تومان پنج میلیون تومان سود ماهانه***
1-تضمین اصل سرمایه و سود حاصل از مشارکت
2-سرمایه گذاری مستمر و پایدار در بازارهای مالی
3-مشارکت 3 ماهه / 6 ماهه / 1 ساله
4-سرمایه گذاری بدون محدودیت
5-نقدشوندگی اصل سرمایه در کمتر از 24 ساعت

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۲۸ : ۰۹ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.