شراکت

شراکت
شراکت
به یک نفر برای شراکت در پروژه ام نیاردارم یک مکان 1.5هکتاری دارم و برای پرورش تعداد زیادی بوقلمون مناسب است هرکس میخواهد در این کار پر در آمد میخواهد سرمایه گذاری کند تماس بگیرد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ۵۰ : ۰۱ : ۰۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.