اتصال ورقهای فلزی به روش سرد

اتصال ورق های فلزی به روش سرد جایگزین پرچ و نقطه جوش

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ۴۰ : ۳۳ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.