مدرس زبانهای خارجی

ب تعدادی مدرس زبانهای آلمانی . فرانسه . ترکی استانبولی و انگلیسی و یک نفر سوپروایزر زبان انگلیسی نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ۱۹ : ۱۲ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.