استخدام برنامه نویس PHP با حقوق خوب

استخدام برنامه نویس PHP با حقوق خوب
استخدام برنامه نویس PHP با حقوق خوب
برنامه نویس Php با شرایط زیر نیازمندیم.
تسلط در برنامه نویسی شی گرا
تسلط در استفاده از یک فریمورک مطرح (آشنایی با فریمورک Laravel مزیت محسوب می‌شود.)
تسلط بر REST API
آشنا با مفاهیم تست نرم افزار
آشنا با فرایند توسعه نرم افزار و پیاده سازی
آشنا با لینوکس
آشنا به داکر

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ۵۸ : ۰۸ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.