پیمانکاری سوله

پیمانکاری سوله
پیمانکاری سوله
پیمانکاری سوله:
- کسب جواز و پایان کار.
- آرماتوربندی و قالب بندی.
- طراحی و ساخت سوله.
- دیوارکشی سوله و محوطه.
- بتن کف با ماله پروانه ای.
- فضای سبز.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۶ : ۴۰ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.