آموزش فن بیان، گویندگی و اجرا

آموزش فن بیان، گویندگی و اجرا
آموزش فن بیان، گویندگی و اجرا
تقویت محسوس اعتماد به نفس برای سخنوری در جمع
تکنیک های فن بیان
مهارت های گویندگی و مجری گری
تفاوت قابل توجه!

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲ : ۴۱ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.