مجموعه آزمونهای آزمایشی کارشناس رسمی

مجموعه آزمونهای آزمایشی کارشناس رسمی
مجموعه آزمونهای آزمایشی کارشناس رسمی
مجموعه آزمونهای آزمایشی کارشناس رسمی
حدود 240 تست تالیفی اساتید کارشناس رسمی
شامل 3 مرحله آزمون آزمایشی به همراه یک مرحله آزمون جامع
و یک کلاس حضوری حل تست های آزمون جامع
امکان شرکت در آزمون به صورت غیرحضوری
مناسب برای متقاضیان خارج از تهران

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ ۵۸ : ۳۹ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.