فروش خط تلفن ثابت رند و معمولی

فروش خط تلفن ثابت رند و معمولی
فروش خط تلفن ثابت رند و معمولی
همه خطها صفر
همه خطها داراى ADSL
مخابرات مالک اشتر
یک روزه بنام زده میشود
"به مشترى واقعى تخفیف داده میشود"

0735_86_66
200/000 تومان

22_94_85_66
200/000 تومان

28_461_668
200/000 تومان

66879523
150/000 تومان

66381974
150/000 تومان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ ۳۸ : ۰۷ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.