استخدام فروشنده کتاب به صورت حضوری

استخدام فروشنده کتاب به صورت حضوری

عنوان کتاب: ورشکستگی(علل،درمان،پیشگیری)

مخاطبان کتاب: کلیه مشاغل

قیمت مصرف کننده: 300/000ریال

سهم فروشنده: 100/000ریال

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ۴۶ : ۱۵ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.