منشی برای مطبی در خیابان رودکی منطقه 10

منشی برای مطبی در خیابان رودکی منطقه 10
منشی برای مطبی در خیابان رودکی منطقه 10
منشی برای مطب فوق تخصص نوزادان و دندانپزشک عمومی نیازمندیم .
ساعت کار از یک بعد از ظهر تا یازده شب .از شنبه تا چهارشنبه .
در ضمن نظافت مطب با منشی محترم می باشد .
رعایت پوشش کامل اداری الزامی است .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۵۹ : ۳۰ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.