اموزش و سفارش نقاشی حرفه ای

اموزش و سفارش نقاشی حرفه ای
اموزش و سفارش نقاشی حرفه ای
آموزش و سفارش نقاشی حرفه ایی در تکنیکهای طراحی عمومی و چهره.نگارگری.سیاه قلم .پاستل مدادی و گچی.رنگ و روغن.گواش .مداد رنگی.نقاشی برای کودکان از 8 سال به بالا پدیرفته میشود
هر ترم 8 جلسه هر جلسه یک ساعتو نیم
طراحی عمومی و چهره ترمی 80 تومان
سیاه قلم و پاستل و رنگ روغن و گواش ترمی 100

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ ۳۶ : ۵۱ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.