آموزش خصوصی سه تار

آموزش خصوصی سه تار
آموزش خصوصی سه تار
تدریس خصوصی سه تار
آموزش ریتم با متد متفاوت
سلفژ و تئوری موسیقی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ ۳۸ : ۴۴ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.