پزشک عمومی-mmt- جانشین

اینجانب خود پزشک عمومی با مدرک mmt میباشم و حاضر به همکاری به عنوان جایگزین پزشک عمومی و یا مسئول فنی جهت MMT به مدت 7 الی 10 روز غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه با ان دسته از همکارانی که در این مدت سر شیفت خود نمیباشند هستم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۳۲ : ۵۷ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.