جذب مراقب،کمک پرستار، بهیار

جذب مراقب،کمک پرستار، بهیار
جذب مراقب،کمک پرستار، بهیار
جذب نیروی خانم و آقا به صورت نامحدود جهت مراقبت از بیمار و سالمند و کودک در بیمارستان و منزل به صورت روزانه و شبانه روزی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ۵۴ : ۰۶ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.