فوت اسکن (اسکن پا) ارتوپدی فنی

فوت اسکن اسکن پا ارتوپدی فنی
فوت اسکن (اسکن پا) ارتوپدی فنی
اسکن پا توسط دستگاه فوت اسکن foot scan در کلینیک ارتوپدی فنی و ارائه کفی مناسب جهت رفع ناراحتی های پا
از جمله صافی پا و درد خار پاشنه و مچ و زانو

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ ۴۹ : ۴۵ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.