استخدام وردست یا کار اموز رایگان

کار اموز رایگان و یا وردست رایگان رنگ و مش (زبردست)به شرط حرفه ای شدن پذیرفته میشود.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ۲۱ : ۰۹ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.