حسابداری به صورت پروژه ای و پاره وقت توسط مدیران مالی مجرب

حسابداری به صورت پروژه ای و پاره وقت توسط مدیران مالی مجرب
حسابداری به صورت پروژه ای و پاره وقت توسط مدیران مالی مجرب
• کلیه ی امور قانونی و مالیاتی –بستن حساب-اظهارنامه مالی و مالیاتی –تهیه ی صورتهای مالی –ثبت دفاتر قانونی -اصلاح حساب –مغایرت گیری –امور حسابرسی -امور ترخیص –انبار -امور بيمه و حقوق و دستمزد –خرید وفروش –گزارشات نقدینگی –بايگاني و ثبت اسناد –امور مربوط به مناقصات –صندوق داري و تن خواه داری-آشنايي با ايزو وگشايش اعتبارات اسنادي –حسابداری بازرگانی فروش بهای تمام شده –ارزش افزوده –خرید و فروش فصلی پیگیری مطالبات –کلیه امور مربوط به حسابداری و...

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ۲۲ : ۵۷ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.