بسته بندي استوانه اي

بسته بندي استوانه اي
بسته بندي استوانه اي
توليد انواع بسته بندي هاي استوانه اي
بسته بندي چاي ،بسته بندي قهوه،حبوبات و...

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۴۰ : ۲۵ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.