آسفالتکاری آسفالت کاری در تهران و کرج

آسفالتکاری آسفالت کاری در تهران و کرج
آسفالتکاری آسفالت کاری در تهران و کرج
تهیه و پخش آسفالت
آسفالت کاری با اکیپ دستی
آسفالت کاری با اکیپدستگاه فینشر
تهیه و پخش تراشه آسفالت
تهیه و اجرای جدو گذاری
زیرسازی باگریدر و لودر
مخلوط ریزی و بیس و ساب بیس ریزی
آب پاشی و غلطک کوبی با تراکم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۵۳ : ۵۹ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.