فروش چنگک ریلی تمام استیل گوشت

فروش چنگک ریلی تمام استیل گوشت
فروش چنگک ریلی تمام استیل گوشت
27 عدد چنگک استیل ریلی گوشت –هر چنگک چهار بلبرنگ استیل همراه با 3عدد ریل گالوانیزه گرم –هر ریل دو متر و هشتاد سانتیمتر
مناسب برای فروشگاه و ماشین سردخانه دار

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.