نياز به سرمايه در صنعت طيور بخش توليدي

جهت راه اندازي واحدهاي توليدي به سرمايه گذار نيازمنديم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ۵۲ : ۵۵ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.