آفتاب

فروش عمده کنجد شسته شده اذرین

فروش عمده کنجد شسته شده اذرین
فروش عمده کنجد شسته شده اذرین
فروش تمامی دانه های روغنی اعم از کنجد بوجار و شسته پاکستانی . افغانی . ارده

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۲۷۹۰۴۹۱۲

امید احسانیان

17 ، 763 ، مولوی

omid.ehsanian1@yahoo.com