تغییر در سرمایه شرکت سهامی

تغییر در سرمایه شرکت سهامی
تغییر در سرمایه شرکت سهامی
تغییرات در سرمایه شرکت شامل موارد ذیل می شود:


الف) افزایش سرمایه شرکت
ب) کاهش اجباری سرمایه شرکت
ج) کاهش اختیاری سرمایه شرکت

مرجع صلاحیت دار برای تغییر
تغییر در سرمایه شرکت سهامی ، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و به دو صورت می تواند باشد : افزایش سرمایه و کاهش سرمایه
الف ) افزایش سرمایه

انواع افزایش سرمایه
به موجب ماده 157 قانون تجارت ، سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. همچنین به موجب ماده 158 ، تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است :
1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4. تبدیل اوراق قرضه به سهام
تبصره 1- فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیر مجاز است.
تبصره 2- انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
توضیح :
در ماده 157 و 158 طرق افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد :
1. بالا بردن مبلغ اسمی سهام شرکت ( به شرطی که تعهدات سهامداران را افزایش ندهد ) 2- انتقال سهام جدید و فروش آن به نقد 3- تبدیل مطالبات نقدی حال شده طلبکاران شرکت به سهام جدید 4- افزایش سرمایه از طریق اضافه ارزش ، سود تقسیم نشده و اندوخته اختیاری 5- تبدیل یا تعویض اوراق قرضه به سهام
در شرکت سهامی عام پرداخت افزایش سرمایه باید نقدی باشد اما استثنائاَ قانون گذار پرداخت غیر نقدی را برای شرکت سهامی خاص مجاز دانسته است. ضمناَ انتقال اندوخته قانونی برای افزایش سرمایه و یا تقسیم آن بین سهامداران ممنوع می باشد.
آدرس: میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 5
سایت: kararegister.com
تلفن: 88880006-021
ایمیل: sabtkara@gmail.com

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۵۶ : ۵۸ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.