اخذ کارت بازرگانی و دفاتر پلمپ

اخذ کارت بازرگانی و دفاتر پلمپ
اخذ کارت بازرگانی و دفاتر پلمپ
سامانه تخصصی امور ثبتی در مناطق آزاد و تهران

1- ثبت شرکت و برند و اسامی تجاری
2- ثبت طرح صنعتی و اختراع
3-طراحی لوگو
4- اخذ کارت بازرگانی و دفاتر پلمپ و کد اقتصادی
5- تغییرات و تصمیمات شرکت ها
6- خدمات مالی و حسابداری
7- خدمات رتبه بندی
8- اخذ جواز تاسیس

www.saadatandishan.ir

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ۰۶ : ۵۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.