خدمات حسابداری، مالی، مالیاتی ، بیمه و مشاوره

خدمات حسابداری، مالی، مالیاتی ، بیمه و مشاوره
خدمات حسابداری، مالی، مالیاتی ، بیمه و مشاوره
شركت ترازمحاسب كيان بامديران مالي(عضوانجمن حسابداران خبره ایران)وكارشناسان حسابداري مجرب آماده ارايه بهترين خدمات حسابداري، مالي ، مالياتي ، بيمه و مشاوره به شرح زير مي باشد:
– دريافت كد اقتصادي و سپس ثبت نام درسامانه مالياتي
– ثبت نام درسامانه ماليات وعوارض بر ارزش افزوده، دریافت گواهی نامه ارزش افزوده و تمدید
– تهيه ، تنظيم و ارسال اظهارنامه مالياتي عملکرد
– تهیه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده
– تهیه ، تنظیم و ارسال گزارش خريد وفروش فصلی
– تهیه لیست حقوق پرسنل
– تهيه وتنظيم وارسال ليست ماليات و بيمه پرسنل
– دريافت گواهي نامه ارزش افزوده
– دريافت كد كارگاه و ثبت نام پرسنل در تامين اجتماعي
– دريافت دفاتر قانوني و تحرير دفاتر
– ثبت تمامي اسناد حسابداري(شامل خريد، فروش، تنخواه، هزينه ، بانك، صندوق و…) بصورت روزانه و ماهيانه
– طراحی ،استقرار و راه اندازي سيستم هاي مالي و اداری
– اعزام كارشناس حسابداري و مالي
– استخدام كادر مالي مورد نياز
– تعيين فرايند هاي حسابداري و مالي و اداری
– استقرار و راه اندازي نرم افزارهاي مالي
– ارايه گزارش هاي مالي ، مديريتي و تهيه صورتهاي مالي
– مشاوره مالي، مالياتي ، بيمه و تهيه و تنظيم لوايح مربوطه
شماره تماس : 88975570
88975569
88988939-40

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۴۹ : ۲۰ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.