خانمهایی که نیاز به کار مراقبت از بیمار دار&#

خانمهایی که نیاز به کار مراقبت از بیمار دار&#
خانمهایی که نیاز به کار مراقبت از بیمار دار&#
#مراقب بیمار#نگهدارسالمند#مراقبت از بیمار#
خانمهای جویای کار مراقبت ونگهداری از سالمند وبیمار وکودک
خدمات پرستاری گلجم نامی اشنا درزمینه اعزام نیروی مراقب ونگهداری ومراقبت
تعداد زیادی خانم ترجیحا شبانه روزی مداوم استخدام مینماییم
عزیزانی که واجد شرایط میباشند با شماره های فوق تماس حاصل نمایند
66419216----09392859981--09030690283
عزیزان لطفا با مدارک کامل مراجعه نمایند تا نسبت به اعزام واستخدام اقدام گردد
مدارک مورد نیاز ::
اصا شناسنامه وکپی
اصل کارت ملی وکپی
یک قطعه عکس
6میلیون سفته امضا نشده
فیش اب یا برق منزل --کپی قولنامه
یکی از مدارک شناسایی به همراه سفته وفیش نزد شرکت به امانت میماند
خدمات پرستاری گل جم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۵ : ۳۵ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.