ترجمه تخصصی ترکی استانبولی وبرعکس

ترجمه تخصصی ترکی استانبولی وبرعکس
ترجمه تخصصی ترکی استانبولی وبرعکس
اینجانب دو ملیتی (ایران و ترکیه) هستم وهر دو زبان را درحد زبان مادری بلدم، سالها درزمینه ترجمه در ایران و ترکیه کار کرده ام وآماده همکاری باافرادی که نیاز به ترجمه تخصصی وکامل زبان ترکی استانبولی دارند هستم
، 09104581564 مظهری

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳۱ : ۰۵ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.