نیاز به وثیقه

نیاز به یک سند واقع در شهر تهران - برای سرمایه آزاد ( شخصی ) برای مدت یکسال نیاز مندیم

نیاز به یک سند واقع در شهر تهران - برای مصوبه بانکی به صورت اجاره یا مشارکتی نیازمندیم

09197261378
لطفا اول پیام داده شود . با تشکر

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ۲۸ : ۳۴ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.