تعمیرات فوق تخصصی دستگاه های سونوگرافی

تعمیرات فوق تخصصی دستگاه های سونوگرافی
تعمیرات فوق تخصصی دستگاه های سونوگرافی
شرکت توسعه صنعتی الکترونیک مجهز به آزمایشگاههای پیشرفته و توان تعمیر

انواع سیستم های مانیتورینگ پزشکی و بیمارستانی،

تعمیر دستگاه های سونوگرافی ،اکوکاردیوگرافی و پروب سونوگرافی

تعمیرات فوق تخصصی دستگاه های سونوگرافی

شرکت توسعه صنعتی الکترونیک

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷ ۰۰ : ۴۹ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.