تعمیر سیستم های مانیتورینگ پزشکی

تعمیر سیستم های مانیتورینگ پزشکی
تعمیر سیستم های مانیتورینگ پزشکی
شرکت توسعه صنعتی الکترونیک

مرکز تعمیر سیستم های مانیتورینگ پزشکی و بیمارستانی

تعمیرات مانیتورهای پزشکی و بیمارستانی

تعمیر دستگاه های سونوگرافی ،اکوکاردیوگرافی و پروب سونوگرافی

تلفن تماس :43647

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷ ۵۲ : ۵۰ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.