تدريس رياضي ويژه امتحانات فقط در يك جلسه!!!(به صورت تضميني)

تدريس رياضي ويژه امتحانات فقط در يك جلسه به صورت تضميني
تدريس رياضي ويژه امتحانات فقط در يك جلسه!!!(به صورت تضميني)
رياضي دبيرستان به صورت تضميني و فقط در يه جلسه !!!

براي كساني كه در روزهاي پیش رو امتحان میان ترم دارند.
کافیست یک روز قبل امتحان با من هماهنگ کنید.
شماره تلگرامي 09102987838
شماره تماس:09186515299

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷ ۳۶ : ۱۶ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.