شرکت تمام کار(جهت اسباب کشی آسان با بسته بندی کل لوازم منزل و امور نظافت منزل)

شرکت تمام کار جهت اسباب کشی آسان با بسته بندی کل لوازم منزل و امور نظافت منزل
شرکت تمام کار(جهت اسباب کشی آسان با بسته بندی کل لوازم منزل و امور نظافت منزل)
شرکت تمام کار شماره ثبت مجوز ۱۲۰۳.
جهت نیاز به کل خدمات منزل
از نقطه صفر تا صد
نظافت در منزل
بسته بندی لوازم منزل جهت حمل و اسباب کشی آسان
جهت نیاز به خاور وانت و نیسان برای جابجایی.
تلفن تماس ۲۲۹۰۰۳۱۷///۴۴۷۴۶۵۵۶///۸۸۴۷۴۰۳۷

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۰۷ : ۱۰ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.