وکالت و مشاوره حقوقی رایگان(حق الوکاله اتمام کار)

قبول کلیه دعاوی حقوقی اعم ازدعاوی الزام به تنظیم سند رسمی-تخلی-سرقفلی
قبول دعاوی مالی شامل مطالبه وجه چک-رسیدعادی-سفته
قبول دعاوی حانواده شامل مطالبه مهریه-نفقه-حضانت-طلاق توافقی وطلاق غیابی
ثبت شرکت –لوگو-ثبت علامت تجاری- تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره
کلیه امورحقوقی شرکت.
( حق الوکاله توافقی ودرپایان کار )

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ ۳۵ : ۵۷ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.