خریدار پژو یا سمند برای مصرف خودم- ترجیحا کم کارکرد و دست …

خریدار پژو یا سمند
برای مصرف خودم- ترجیحا کم کارکرد و دست اول- چپی نباشد- فقط ازدست و فروشنده واقعی میخرم-
لطفا دلال زنگ نزند

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.