خریدار زانتیا مدل پایین تا 81 یا 82 به صورت اقساط کل پول بعد …

خریدار زانتیا مدل پایین تا 81 یا 82 به صورت اقساط کل پول بعد از سه ماه پرداخت میشه با چک معتبر

سیستان و بلوچستان، زاهدان

تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

تا تاریخ چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.