بسمه تعالی صداقت را با ما تجربه کنید نیاز به زمین فوری …

بسمه تعالی
صداقت را با ما تجربه کنید
نیاز به زمین فوری جهت مشارکت در ساخت، شرایط استثنایی و به سود مالک با پرداخت بلاعوض و اسکان با نمونه کارهای چشم نواز- مناطق 1و3 و شمال 4

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.