به بازاریاب تبلیغانی با سابقه مکفی و مناسب برای کانون تبلیغاتی …

به بازاریاب تبلیغانی با سابقه مکفی و مناسب برای کانون تبلیغاتی و موسسه انتشاراتی به صورت پروژه ای و دورکار نیازمندیم

خوزستان، اهواز

تا تاریخ شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.