نیازمند جواز قهوه خانه یامغازه ی قهوه خانه درحال فعالیت …

نیازمند جواز قهوه خانه یامغازه ی قهوه خانه درحال فعالیت در حومه ی اسلامشهر تا گلستان هستیم

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.