به یک مجوزقهوه خانه یامغازه درحال فعالیت در اسلامشهر نیازمندیم

به یک مجوزقهوه خانه یامغازه درحال فعالیت در اسلامشهر نیازمندیم

تهران، تهران

تا تاریخ دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.