كارمند مسلط به امور بازار و بازاريابي و فروش با سابقه ترجيحا

كارمند مسلط به امور بازار و بازاريابي و فروش با سابقه ترجيحا نساجي

تهران، تهران

از ۶۰۰ ريال تا ۱,۲۰۰ ريال

تا تاریخ دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.