خریدار یکدستگاه نیسان یخچالدار دوگانه سوز مدل 86 تا 90

خریدار یکدستگاه نیسان یخچالدار دوگانه سوز مدل 86 تا 90

کردستان، سنندج

تا تاریخ شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.