خریدار یک دستگاه پژو آردی بالای 82 تا 7 میلیون هستم.

خریدار یک دستگاه پژو آردی بالای 82 تا 7 میلیون هستم.

تهران، تهران

تا تاریخ یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.