تدریس ریاضی دبیرستان و دانشگاهی شامل: ریاضی اول و دوم و …

تدریس ریاضی دبیرستان و دانشگاهی شامل: ریاضی اول و دوم و سوم دبیرستان و دیفرانسیل و ریاضی دانشگاهی شامل: ریاضی مهندسی و ریاضی عمومی 1و2 برای تمای رشته های دانشگاهی
تدریس توسط کارشناس ارشد از دانشگاه امیرکبیر تهران

البرز، کرج

از ۳۰,۰۰۰ ريال تا ۳۵,۰۰۰ ريال

تا تاریخ شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.