598 متر ملك تجاري 30 متر فاصله تاميدان مركزي 135 متر بنا موقعيت …

598 متر ملك تجاري 30 متر فاصله تاميدان مركزي 135 متر بنا موقعيت عالي جهت موسسات مالي وبانكها

گلستان، گنبدکاووس

تا تاریخ جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۱» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.