مهندس برق قدرت - برای نظارت بر نصب تجهیزات فشار قوی با حداقل …

مهندس برق قدرت - برای نظارت بر نصب تجهیزات فشار قوی با حداقل 10 سال سابقه کار - مسلط به زبان انگلیسی

تهران، تهران

تا تاریخ پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲

مهلت ارسال پاسخ به درخواست، پایان یافته است و دیگر نمی‌توانید برای آن پاسخی ارسال کنید.

تا کنون هیچ پاسخی برای این درخواست ارسال نشده است.

تماس با درخواست کننده

مهلت ارسال پاسخ به این درخواست، تا تاریخ «پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲» بوده است و دیگر نمی‌توانید اطلاعات تماس این درخواست را مشاهده کنید.